Spaghettimiddag 2022

Spaghetti middag 2022

Zondag 16 oktober 2022, op de dag voor de Werelddag van het verzet tegen Armoede organiseerden we onze jaarlijkse spaghettimiddag.

We mochten in het VLC Oostende niet minder dan 154 deelnemers verwelkomen en kunnen terugblikken op een warme, lekkere, succesvolle en lucratieve middag!

Jullie talrijke opkomst is een grote steun voor onze werking!

Wij danken dan ook alle deelnemers en hopen ook volgend jaar terug op een succesvolle editie. Hou onze agenda en Facebookpagina in de gaten voor de datum van editie 2023!

Voor wie er niet bij was of voor wie dit nog eens wil nalezen, hierbij het woordje van onze Voorzitter.


Dames en heren,

Als voorzitter van de vzw Aropa heet ik jullie van harte welkom op onze spaghettimaaltijd.  Het verheugt mij en het bestuur van jullie talrijke opkomst, een bewijs dat jullie onze werking voor de minstbedeelden en voornamelijk voor de kinderen steunen.

 

Dit jaar zal ik jullie niet confronteren met de armoedebarometer, want er zijn andere parameters die voldoende aantonen dat armoede in ons land overal aanwezig is.

  • In België leven 513.000 kinderen in armoede. Dat zijn maar liefst 1 op 5 kinderen.
  • Bijna 180.000 Belgen zoeken elke maand hulp bij de voedselbanken.
  • 800.000 Belgen kunnen hun facturen op het eind van de maand niet meer betalen
  • Bij een bevraging van de huisartsen blijkt dat de armen hun gezondheidskosten niet kunnen betalen, zelfs met de sociale zekerheidssystemen van ons land; en zelfs geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben.

En welke gevolgen zal de energiecrisis hebben?

 

Ook onze vzw Aropa voelt die steeds toenemende armoede aan.  Meer en meer wordt er op ons beroep gedaan.

Deze groeiende uitdagingen waarvoor de vzw Aropa staat, zorgen er ook voor dat we meer financiële middelen nodig hebben.  Dankzij jullie steun bij de vele activiteiten proberen wij onze inspanningen verder te zetten en tot nu toe lukt dit nog aardig.

 

Aan het onthaal hebben jullie een kaartje ontvangen met uitleg over hoe je een fiscaal aftrekbare gift kan doen aan onze vzw.  Mag ik rekenen op jullie gulheid?

En nu is de tijd aangebroken om het over de spaghetti-maaltijd te hebben.  De spaghetti wordt aan jullie tafel bediend en we werken tafel per tafel af.  Drankjes kunnen jullie aan de bar bekomen.

 

Ik dank jullie verder allen voor jullie aanwezigheid en voor al jullie morele en materiële steun. 

 

Tevens dank ik de voorzitter en het bestuur van het VLC om hun accommodatie gratis ter beschikking te stellen. 

 

Tenslotte wens ik jullie smakelijk eten en een aangename middag.No family gets rich from earning the minimum wage. In fact, the current minimum wage does not even lift a family out of poverty.


Jon Corzineinfo@aropa.be