Schooluitstap

Schooluitstap


Een gezin met 2 kinderen kwam onlangs terecht in een noodwoning nadat hun huurwoning niet in orde bleek te zijn. Er was effectief gevaar om er te blijven wonen. Helaas zijn ze te goed van vertrouwen geweest t.a.v. de huisbaas en zijn ze veel centen kwijt door verbouwingen en de huurwaarborg die ze niet terug krijgen, ze zitten reeds in collectieve schuldenregeling maar er is heel weinig ruimte voor "extraatjes". De advocaat van het gezin wil niet over de brug komen om een uitstap voor geschiedenisklassen van de dochter te betalen, het gezin heeft ook recht op onderwijscheques en zal dit ook gebruiken om een stuk zelf te betalen.


De vzw Aropa derd een tussenkomst zodat ook dit kind meekon op schooluitstap.

info@aropa.be