Schoolfactuur

Schoolfactuur


Een mama is al lang werkloos.  Af en toe had ze een interim – job van enkele dagen.  De kinderen bleven over de middag op school eten omdat ze te ver van de school woonden.  Ze begon in die tijd reeds een schuld op te bouwen door de facturen onregelmatig te betalen.  

Begin 2017 heeft ze een opleiding gevolgd voor poetshulp. Ze had begrepen dat ze tijdens haar stage een loon zou ontvangen, maar dat was niet zo.  Enkel de naschoolse opvang werd terugbetaald.

Toen ze halfweg 2017 uiteindelijk werk had gevonden, moesten de kinderen nog steeds in de naschoolse betalende opvang blijven.  Na twee maanden is mama ernstig ziek geworden. De ziekenhuiskosten van een heelkundige ingreep lopen erg hoog op waardoor de huishuur niet meer betaald kon worden.  Op school werden de kosten tot een minimum herleid.  Ondanks deze tegemoetkoming, blijft mama tegen de opgebouwde schuld aankijken.

Door haar lange afwezigheid op het werk,  kreeg ze geen verlenging van haar contract en is ze opnieuw werkloos geworden. Omdat ze de huur niet meer betaalde, is ze uit haar huis gezet.  


VZW Aropa vereffende de openstaande schoolfacturen

info@aropa.be