Doneren aan VZW Aropa

Doneren aan VZW Aropa

Uiteraard is het mogelijk om VZW Aropa financieel te steunen.


Dat kan op 2 manieren:


- rechtstreeks op het rekeningnummer van de vzw Aropa BE40 0017 0197 8063, zonder fiscaal attest


- op het rekeningnummer BE12 0689 4047 0092 op naam van PELICANO/FONDS AROPA - giften van

  minimum 40€ (al dan niet gespreid in het kalenderjaar) genereren automatisch een fiscaal attest


Alvast hartelijk bedankt!

info@aropa.be