Wat is Aropa

Niemand kan vreedzaam doorleven als hij weet dat anderen lijden in armoede en onveiligheid.


Nelson Mandela

Wat is Aropa?


Aropa is een woord uit het Polynesisch. Meer specifiek is het afkomstig van het eiland Anuta, ook nog bekend als “te fatu sekeseke” (wat gladde steen betekent). Het werd in 1791 ontdekt in de Salomonseilanden (Polynesië) en staat bekend voor zijn gemeenschaps-ideologie, meer bepaald voor het begrip “Aropa”.


Het begrip Aropa is een concept van geven en delen en kan het best vertaald worden als mede voelen, liefde, affectie. Zo wordt bijvoorbeeld een gezin dat het wat moeilijker heeft spontaan bijgesprongen door alle andere gezinnen die de lasten helpen dragen totdat de moeilijke situatie voorbij is. Goederen worden altijd gedeeld zodat iedereen heeft wat hij nodig heeft. Een bezoeker wordt er vanzelfsprekend geadopteerd in een familie.


In navolging hiervan proberen wij sinds 2008 noodhulp te bieden aan kansarme gezinnen met kinderen. Om deze werking te vergemakkelijken hebben we onze informele hulpverlening in de structuur van een VZW ondergebracht in juli 2013. Solidariteit met diegenen in kansarmoede blijft daarbij onze hoofdbekommernis.


Op het terrein blijkt hoe vooral kinderen telkens opnieuw slachtoffer zijn van kansarmoede, en hoe die kansarmoede ook telkens voortgezet wordt op volwassen leeftijd. 1 Voorbeeld slechts: hoe lager het studieniveau/beroepsstatuut van de ouders, hoe meer kans een kind heeft op zittenblijven of drop-out, werkloosheid en dus armoede.


Maar gezien kinderen in deze geen schuld treffen en zij vaak dankzij sporadische hulp nieuwe perspectieven krijgen, hebben wij op hen onze focus gericht.


Deze noodhulp is niet arbitrair maar gebaseerd op wat veldwerkers ons aanreiken. Zij weten welke acute nood in een gezin heerst en komen bij ons terecht, waarbij wij beslissen of eventuele hulp binnen onze doelstellingen past.

info@aropa.be