Doelstellingen

De grootste vervuiler op de wereld is de armoede


Mahatma Ghandi

Doelstelling


Het project tegen armoede focust zich dus op crisishulp voor gezinnen met kinderen. We werken onafhankelijk van officiële instanties die structurele hulp bieden. Externe, erkende en neutrale organisaties —die reeds werken rond welzijnsproblematiek en aan thuisbegeleiding doen—signaleren mogelijke kandidaten voor onze steun. Zij maken ons attent op tussenkomsten van diegenen die door alle mazen van het net glippen en voor wie onmiddellijke hulp geboden is. Deze hulp bieden we volstrekt anoniem.


Het item "CONCRETE ACTIES" geeft een beeld van verschillende situaties waarbij Aropa een financiële tussenkomst deed.

info@aropa.be