De warmste week

De Warmste Week 2019


Ook dit jaar waren er weer heel wat initiatieven ten voordele van Aropa in het kader van de Warmste Week. De warmste week blijft een belangrijke bron van inkomsten voor het verwezenlijken van onze doelstellingen. Het Aropa-Team wenst iedereen, die op eender welke vorm zijn steentje heeft bijgedragen aan één van de vele akties, dan ook uitdrukkelijk te bedanken!
Volgende acties werden dit jaar georganiseerd:


Koekjes bakken - 6de leerjaar - O.L.V.-College -  Gerststraat

Kerstmarkt met koekenbak - GO! Basisschool Arnoldus - Oudenburg

Museum voor Aropa - MuZee

Verkoop van Notitieboekjes - Syntra Antwerpen

Soep4Life

Sponsorloop - 't Klein college


Binnenkort wordt het ingezameld bedrag toegevoegd aan deze pagina!