Duolegaat

Geef een deel van je erfenis aan de vzw Aropa en betaal minder erfbelasting!Het klinkt misschien ongelooflijk, maar door gebruik te maken van het systeem van duolegaat kan je inderdaad minder erfbelasting betalen.


Wat is een duolegaat?


Het duolegaat is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde (bijvoorbeeld de vzw Aropa) een legaat krijgt op voorwaarde dat hij de successierechten van de andere begunstigde (bijvoorbeeld een neef) betaalt.


Waarom is dergelijke formule voordelig en in welke gevallen?


Dergelijke formule is voordelig indien je erfgenamen in zijlijn wenst te bevoordelen.  Deze erfgenamen worden belast met een hoog tarief aan erfbelasting   

Voor broers/zussen is dit 30 – 55 – 65 % en voor “anderen” w.o. neven/nichten is dit 45 – 55 – 65 %

Een vzw daarentegen betaalt 8,5%


Een voorbeeld


•Stel dat je je vriend of je neef een legaat wil geven van 100.000 euro.

Op de eerste 75.000 euro betaalt hij 45% en op de resterende 25.000 euro 55 % of in totaal betaalt hij 47.500 euro belastingen, waardoor hij 52.500 euro overhoudt.

•Via het stelsel van duolegaat maak je de vzw Aropa algemene legataris en geef je een bijzonder legaat van 60.000 euro aan je vriend/neef, met als last voor de vzw om ALLE erfbelasting te dragen.

De erfbelasting voor de neef is 45% of 27.000 euro, die door de vzw moet worden betaald.  Deze moet eveneens de erfbelasting op zijn eigen deel betalen, nl. 40.000 euro belast aan 8,5%, of 3.400 euro.

•Als we beide situaties vergelijken, dan bekomt de vriend/neef 60.000 euro vrij van erfbelasting of 7.500 euro méér.  De vzw bekomt 40.000 euro, maar moet in totaal 30.400 euro erfbelasting betalen, zodat de vzw uiteindelijk 9.600 euro bekomt.

Conclusie: door het gebruik van een duolegaat is in dit voorbeeld 69.600 euro overgebleven van je 100.000 euro en bijgevolg 17.100 euro minder erfbelasting betaalt en heb je twee legatarissen blij gemaakt!


Wat moet je doen om gebruik te maken van een duolegaat?


Om in je erfenis gebruik te maken van een duolegaat is het noodzakelijk dat je een testament maakt.  Je mag dit eigenhandig doen, maar ze moet voldoen aan strikte voorwaarden . 

Maar we raden je aan om in elk geval vooraf een raadsman met kennis van familierecht te raadplegen.  Dit is in de meeste gevallen een notaris.


Gevaren?


Een duolegaat is niet in alle gevallen voordeliger.  Ze is o.m. afhankelijk van de grootte van de nalatenschap, het deel dat je wenst te legateren, van de tarieven die van toepassing zijn en van bijzondere regels.

Het is belangrijk om je goed te informeren bij een notaris, maar je kan vooraf reeds enkele simulaties maken op de erfenissimulator   van WikiFin.


Nuttige links:


http://belastingen.vlaanderen.be/erfbelasting_tarieven

https://www.notaris.be/faq/erven-schenken/aan-welke-voorwaarden-moet-een-eigenhandig-testament-voldoen

http://www.wikifin.be/nl/erfenissimulator